Contentbyrå

Vi på Contentsmedjan AB identifierar oss som en contentbyrå. Så vad kännetecknar egentligen en sådan? Låt oss förklara vad vi menar med detta och vilka egenskaper vi tillskriver detta begrepp.

Vad gör en contentbyrå?

En contentbyrå ägnar sig åt att ta fram det content (innehåll) som används för innehållsmarknadsföring. Detta görs på uppdrag av andra företag och kan innefatta produktion av texter, grafik och annat innehåll. Här på Contentsmedjan fokuserar vi dock på det skrivna ordet. Vi arbetar alltså med att producera texter av olika slag åt våra uppdragsgivare.

Vill du till fullo kunna förstå vad vi gör och varför? Då skadar det inte att ha en grundläggande förståelse för content marketing (innehållsmarknadsföring). Med detta menar vi inte bara hur denna marknadsföringsform fungerar utan även varför den fungerar.

Något förenklat kan man dock säga att contentbyråer som Contentsmedjan finns till för att fylla ett specifikt behov. Behovet i fråga är företagens suktan efter innehåll att använda i sin innehållsmarknadsföring. Det kan nämligen vara tidsödande att skriva innehåll för webb. Genom ett samarbete med en contentbyrå kan denna process outsourcas.

Så ser en vanlig dag ut för en contentbyrå

Hur vardagen för en contentbyrå ser ut är förmodligen ganska enkelt att lista ut. Den dagliga verksamheten kretsar kring att skapa innehåll åt byråns kunder. I vårt fall handlar det främst om att skriva artiklar.

Innehållet ska sedan delas via de kanaler som kunden har valts. Alternativt kan det levereras till uppdragsgivaren för publicering och delning. Vissa kundföretag väljer att endast publicera sitt innehåll på sin webbplats. Andra sköter istället sin marknadsföring via flertalet olika kanaler.

Viss tid kan även komma att ägnas åt att analysera innehållets effektivitet, d.v.s. hur pass väl det har tagits emot av mottagarna. Därefter kan beslut fattas kring huruvida strategin fungerar. I vissa fall kan den behöver justeras för att uppnå ökad räckvidd och konverteringsgrad.

Fördelarna med att anlita en byrå

Saknar ditt företag en fullbemannad marknadsavdelning med skickliga skribenter? Då kan det vara värt att överväga ett samarbete med en contentbyrå. Det finns förstås för- och nackdelar med att göra detta. Detsamma gäller även när det kommer till att sköta innehållsproduktionen internt.

Om du väljer att outsourca företagets produktion av innehåll tvingas du ge ifrån dig en del av kontrollen. Du kommer då inte kunna kika över axeln på skribenterna på samma sätt. Det kan också krävas en viss startsträcka innan samarbetet fungerar klockrent. Att anställa och utbilda egna skribenter tar dock betydligt längre tid. Contentbyrån har redan från start all kunskap som krävs.

Kontakta oss för att diskutera ditt innehållsbehov!

    Denna sajt skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.

    Vanliga frågor om contentbyråer

    Vad är en contentbyrå?

    En contentbyrå är ett företag som specialiserar sig på att skapa och hantera innehåll. Det kan handla om att ta fram texter, bilder och videor för olika medier och plattformar. Byrån hjälper därmed andra företag att stärka sitt varumärke och nå ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt.