Contentbyrå

Vi på Contentsmedjan AB identifierar oss som en contentbyrå, men vad kännetecknar egentligen en sådan? Låt oss förklara vad vi menar med detta och vilka egenskaper vi tillskriver detta begrepp.

Vad gör en contentbyrå?

En contentbyrå ägnar sig att ta fram det content (innehåll) som används för innehållsmarknadsföring. Detta görs på uppdrag av andra företag och kan innefatta produktion av texter, grafik och annat innehåll. Här på Contentsmedjan fokuserar vi dock på det skrivna ordet och arbetar alltså med att producera texter av olika slag åt våra uppdragsgivare.

För att till fullo kunna förstå vad vi gör och varför, skadar det inte att ha en grundläggande förståelse för content marketing (innehållsmarknadsföring). Då menar vi inte bara hur denna marknadsföringsform fungerar utan även varför den fungerar.

Något förenklat kan man dock säga att contentbyråer som Contentsmedjan finns till för att fylla ett specifikt behov. Behovet i fråga är företagens suktan efter innehåll att använda i sin innehållsmarknadsföring. Det kan nämligen vara tidsödande att skriva innehåll för webb. Genom att samarbeta med en byrå som specialiserar sig på content kan företag på ett prisvärt och effektivt sätt outsourca denna process.

Så ser en vanlig dag ut för en contentbyrå

Hur vardagen för en contentbyrå ser ut är förmodligen ganska enkelt att lista ut: den dagliga verksamheten kretsar kring att skapa det specifica innehåll som företagets kunder beställer. I vårt fall handlar det främst om att skriva artiklar.

Innehållet ska sedan delas via de kanaler som kunden har valts, eller levereras till den person som av uppdragsgivaren har utsetts till att sköta publicering och delning. Vissa kundföretag väljer att endast publicera sitt innehåll på sin webbplats medan andra sköter sin marknadsföring via flertalet olika kanaler.

Viss tid kan även komma att ägnas åt att analysera innehållets effektivitet, d.v.s. hur pass väl det har tagits emot av mottagarna. Därefter kan beslut fattas kring huruvida strategin fungerar eller om den behöver justeras för att uppnå ökad räckvidd och konverteringsgrad.

En naturligt del i arbetet är också att kommunicera med presumtiva kunder, samt att samarbeta med befintliga klienter och göra efterforskningar kring sökmotoroptimering i syfte att förbättra framtida innehåll.

Fördelarna med att anlita en byrå

Såvida du inte har en fullbemannad marknadsavdelning med skickliga skribenter som sitter och rullar tummarna, kan det vara värt att överväga ett samarbete med en contentbyrå. Det finns förstås för- och nackdelar med att göra detta, och detsamma gäller även när det kommer till att sköta innehållsproduktionen internt.

Om du väljer att outsourca företagets produktion av innehåll, kommer du inte kunna kika över axeln på skribenterna på samma sätt. Det kan också krävas en viss startsträcka innan samarbetet fungerar klockrent. Att anställa och utbilda egna skribenter tar dock betydligt längre tid. Contentbyrån har redan från start all kunskap som krävs.

Kontakta oss för att diskutera ditt innehållsbehov!

    Denna sajt skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.